formats

24h de oración por las vocaciones

Publicado en 26/04/2012 por en Noticias

A las siete y media de esta tarde ha dado comienzo la jornada de 24 horas de oración por las vocaciones. Una jornada que precede a la del próximo domingo, en la que la iglesia, en este caso la iglesia compostelana, se suma a la petición de nuevas y santas vocaciones. La jornada ha dado comienzo con una Eucaristía presidida por el Sr. Rector del Seminario, D. Carlos Álvarez, a continuación se ha expuesto la Eucaristía y ha dado comienzo su adoración continuada durante 24 horas, que finalizará mañana a las 8 de la tarde con la bendición y la reserva de la eucaristía. En la sección de fotos se pueden ver las fotos de la jornada, además se puede seguir la evolución de la jornada a través de nuestro perfil en Facebook y Twitter.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

A Nova Evanxelización II

Publicado en 25/04/2012 por en Noticias

Contan os sociólogos que na sociedade occidental existe unha gran sede de espiritualidade. A gran crise que estamos a vivir fainos ver que ese deus chamado euro, feitura de mans humanas, baixa tan rápido na bolsa como no seu día subiu nos nosos corazóns.

Contan tamén que o número de bautizados descende a pasos axigantados, e que o número de practicantes é cada vez máis reducido e de maior idade.

Pensan os sociólogos que a relixiosidade non está en crise, que a xente busca un novo deus ao que adorar. Pode que o próximo deus, o deus dos nosos fillos, sexan as novas tecnoloxías, ó mellor internet, quizais o acelerador de partículas, quen sabe?, algún robot  – becerro de ouro.

Hai tamén quen fai diagnósticos, e neles din que aquilo do que máis carece a Igrexa nas nosas latitudes, non son tanto crentes ou cartos senón, moi probablemente, a convicción de que no Evanxeo temos unha perla tan fermosa que non podemos gardala para nós mesmos.

Agora que xa cremos saber o que significa a palabra “Deus” e que pensamos coñecer a Biblia na súa totalidade. Agora que somos perfectos “cumpridores” coa liturxia da Igrexa e nos sentimos como peixes na auga cando estamos en oración. Agora que enchemos a boca coa palabra caridade e pensamos que sendo bos iremos ao ceo, mentres que os malos arderán no inferno eterno.

Agora que todos estamos equivocados é o momento no que na Igrexa non podemos seguir dando por suposto sen máis que as persoas saben xa qué significa ser cristián e cómo se configura a vida eclesial.

É o momento de baixar á terra e recoñecer as nosas carencias; de sabernos desbordados por ese Misterio ao que chamamos Deus. De sabernos pequeniños ante el e de sentirnos os máis fortes do universo se o sentimos preto.

Deus, Biblia, Evanxeo, Oración, Igrexa son palabras que temos gastadas de tanto usalas. Están en tantas bocas e tantos textos que esgotaron o seu sentido máis profundo. Deus nos perdoe e nos axude a volver ao amor primeiro. A esa experiencia na que a contradición nos sobresalta e nos deixa a peito descuberto ante tanta bondade, verdade e beleza.

Porque por moitos diagnósticos – na súa maioría acertados-   que os sociólogos aporten, hai unha realidade que dificilmente poderán reflectir en números e estatísticas. A realidade da Pascua, a realidade de que algo está pasando, non como treboada nin con espectaculares lóstregos, senón coma brisa serena que con apenas intuíla fai de nós seres plenos e cheos de vitalidade.

E remato parafraseando a Galeano, só que onde el di utopía eu digo “Misterio”:

Él estaba en el horizonte.
Me acerco dos pasos,
Él se aleja dos pasos.

Camino dos pasos y
el horizonte se corre
diez pasos más allá.

Por mucho que yo camine,
nunca lo alcanzaré.

¿Para qué sirve el Misterio?

Para eso sirve: para caminar.

David Álvarez

 Seminario Maior Compostelán

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

A Nova Evanxelización. Intro.

Publicado en 24/04/2012 por en Noticias

        Ide e contádelle a Xoán o que estades oíndo e vendo: os cegos ven e os coxos andan, os leprosos fican limpos e os xordos oen, os mortos resucitan e aos pobres estáselles anunciando a Boa Nova. Nesta mensaxe que Xesús envía ao Bautista están, seguramente, as claves da fe cristián. Por unha banda atopamos o contido da Evanxelización, e pola outra, a dinámica da fe.

Para os nosos ollos o máis sorprendente está no poder curativo e milagreiro de Xesús. Nós non vemos estas milagres no noso entorno e o pesimismo no que estamos a vivir impide que alberguemos esperanza algunha . Así pois, descartadas as premisas, os cegos ven e os coxos andan, os leprosos fican limpos, os xordos oen, os mortos resucitan… rexeitamos tamén a conclusión: aos pobres estáselles anunciando a Boa Nova. E esta conclusión á que Xesús chega é o punto máis escandaloso para aqueles que o están escoitando. Os pobres e os enfermos nunca recibiran ata aquel momento boa nova algunha.

Pois a boa nova – evanxeo – era, para a sociedade do tempo de Xesús, o anuncio da visita do emperador divinizado ás terras conquistadas polos seus exércitos. Para tal ocasión todo tiña que estar perfecto, era necesario mostrar o esplendor dos novos territorios e polo tanto os pobres sobraban.

Agora a cousa cambia, non é o emperador que ven de visita, é Deus mesmo quen se fai presente ante o home situando ao ser humano no lugar que lle corresponde, isto é, ante o Deus Misterio que lle revela a súa dignidade e o vivifica en plenitude.

Este volver a Deus é o que pretende a Nova Evanxelización.

Non temos outro mundo máis que o noso, criticalo continuamente non nos axuda a avanzar. Debemos limpar o camiño que leva a Deus, aberto por Xesús,e que está tan cheo de silvas e xestas que non nos permiten nin intuír ao Deus vivo.

A nova evanxelización atópase fronte a novos desafíos que cuestionan prácticas xa consolidadas, que obrigan á Igrexa a interrogarse novamente sobre o sentido das súas accións de anuncio e de transmisión da fe.  A nova evanxelización non é repetición da primeira, senón que busca a vivencia e a expresión da fe hoxe e para os nosos, pois como di o poeta, haber llevado el fuego un solo instante razón nos da de la esperanza.

 David Álvarez

 Seminario Maior Compostelán

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

24 horas de adoración

Publicado en 21/04/2012 por en Noticias

25 de abril
19:30h.: Eucaristía y Vigilia comunitaria de oración
21:00h.: Turnos de vela del Santísimo Sacramento
26 de abril
20:00h.: Vísperas y Bendición
Capilla del Seminario Mayor de Santiago
Plaza de la Inmaculada, 5 -Santiago de Compostela
Organiza:
Seminario Mayor, Delegación de Pastoral vocacional,
Delegación para el Clero y Adoración Nocturna.
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Nuestra Señora Dolorosa

Publicado en 30/03/2012 por en Noticias

Este viernes celebramos en nuestro Seminario Mayor la solemnidad de nuestra Patrona: la Virgen de los Siete Dolores. Aunque muchos no lo sepáis, el patronazgo sobre el Seminario no le corresponde a San Martín, sino que éste era el titular del antiguo monasterio que albergaron estos monumentales muros. De hecho la Virgen de los Siete Dolores ya era la Patrona desde su fundación a finales de la segunda década del siglo XIX. Comparte el patronazgo, además, con Santo Tomás de Aquino.
Seguimos celebrando la solemnidad como tradicionalmente: el viernes anterior al Domingo de Ramos, como se hace en muchas parroquias de nuestra Archidiócesis, aunque su festividad sea ahora en septiembre para la Iglesia universal. Sin embargo, las tradiciones piadosas de este tipo la Iglesia recomienda vivirlas como sea la costumbre en cada lugar, y nuestro Seminario siempre lo ha celebrado en este día, como introducción a la Semana Santa.
Estos días hemos honrado a la Virgen de los Siete Dolores con su correspondiente septenario, lo cual nos ha ayudado en esta última semana de Cuaresma -o ya de Pasión- a centrarnos en lo que celebraremos en esta Semana Santa: el Misterio Pascual de Cristo, su Pasión, Muerte y Resurrección.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Nuestra Señora Dolorosa

Publicado en 30/03/2012 por en Noticias

Este viernes celebramos en nuestro Seminario Mayor la solemnidad de nuestra Patrona: la Virgen de los Siete Dolores. Aunque muchos no lo sepáis, el patronazgo sobre el Seminario no le corresponde a San Martín, sino que éste era el titular del antiguo monasterio que albergaron estos monumentales muros. De hecho la Virgen de los Siete Dolores ya era la Patrona desde su fundación a finales de la segunda década del siglo XIX. Comparte el patronazgo, además, con Santo Tomás de Aquino.
Seguimos celebrando la solemnidad como tradicionalmente: el viernes anterior al Domingo de Ramos, como se hace en muchas parroquias de nuestra Archidiócesis, aunque su festividad sea ahora en septiembre para la Iglesia universal. Sin embargo, las tradiciones piadosas de este tipo la Iglesia recomienda vivirlas como sea la costumbre en cada lugar, y nuestro Seminario siempre lo ha celebrado en este día, como introducción a la Semana Santa.
Estos días hemos honrado a la Virgen de los Siete Dolores con su correspondiente septenario, lo cual nos ha ayudado en esta última semana de Cuaresma -o ya de Pasión- a centrarnos en lo que celebraremos en esta Semana Santa: el Misterio Pascual de Cristo, su Pasión, Muerte y Resurrección.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

¿Que pasa por tu cabeza al llegar este momento?

Publicado en 30/03/2012 por en Noticias

“La ilusión no existe sólo en la magia. En un día como el de hoy, tengo siempre presente a la gente que no podrá estar físicamente a mi lado, como mi abuelo y otros familiares y amigos íntimos. Pero es un día de gran ilusión, para vivir más fielmente según lo que Dios quiera ir haciendo en mi vida. “

Andros Iglesias Márquez (Acólito)

“ Anque moitas veces pareza que o camiño é complicado e hai obstáculos insalvables, Deus, pouco a pouco e con gran suavidade, vai actuando e todo se vai superando. Algo que, pensando  de maneira humana, non se daría feito (os planes divinos, supérannos), pouco a pouco vaise levando a término”.

Santiago Fernández González (Lector)

“Tomando un pouco en serio, sobre o papel, o significado do que recibimos, diría que contraemos una enorme responsabilidade coa Palabra de Deus. Máis que transmitila, consiste en deixar que prenda, ensinala, expoñela, vivila. Soía contar Schökel que, na época anterior a Trento, en algunhas bibliotecas a Biblia gardábase encadeada, como símbolo do libro máis valioso da humanidade. Había un responsable da chave que permitía liberalo para poder lelo, encargo precursor do lectorado que hoxe se confire na igrexia. A idea de fondo era que, para abrilo, compría estar suficientemente preparado. No caso dos seminaristas, non se trata de ler a Palabra de Deus (coñecémola por estudiala, meditala, etc.), senón de ser Palabra viva.”

David Álvarez Rodríguez (Lector)

“Siento que es uno de los últimos pasos hacia el sacerdocio y le doy gracias al Señor por su fidelidad conmigo. Le pido tener, al menos, una pequeña parte de esa fidelidad para con Él”.

Francisco Rafael Gómez-Canoura López (Acólito)

“É un paso importante no meu proceso vocacional. Acércanos ó diaconado. A verdade é que a mente xa está posta neso. Supón un avance na nosa fe e na nosa afirmación vocacional. O acolitado fai que un profundice no sentido e no misterio da Eucaristía”.

Rubén Diéguez Gutiérrez (Acólito)

“Me confirma que todo es don de Dios y que es Él quien sostiene. Aunque son ministerios laicales, significa acercarnos a nuestra meta. Nadie tiene vocación de seminarista. La vocación es al sacerdocio. Y esa vocación se realiza a través de las mediaciones de la Iglesia. Por eso los formadores nos acompañan y ayudan en este proceso de discernimiento”.

Óscar Antonio Roa Osorio (Acólito)

“Es un día feliz porque se ve que damos un paso más (como aquello de “un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”). Lo que en un primer momento parecía muy lejano y lejano, poco a poco se va acercando. Impone un poco de respeto; como si estás frente a una fachada de un enorme edificio al cual hay que saber ponerle la piedra sin cargarnos el resto del edificio. Fácilmente caería, porque nosotros somos frágiles, pero ahí entra Dios, escogiendo, no a los más capacitados, sino capacitando a los que escoge”.

Rubén Budiño Carreira (Lector)

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Colación de Ministerios de Lector y Acólito

Publicado en 29/03/2012 por en Noticias

El próximo jueves 29 de marzo, celebraremos en la iglesia de San Martín Pinario, en el Seminario Mayor Compostelano, la colación de los ministerios de Lectorado y Acolitado, presidida por nuestro Arzobispo Moseñor Barrio.

En ella serán instituidos lectores los seminaristas: Rubén Budiño Carreira de Arzúa y destinado en Noalla (Sansenxo), y Santiago Fernández González, de Turces (Touro) y destinado en Nogueira (Meis), ambos estudian cuarto curso de Estudios Eclesiásticos; y David Álvarez Rodríguez de A Coruña y destinado en Ribadulla que esta preparando la licenciatura en Teología Bíblica.

El ministerio de acólito lo recibirán: Andros Iglesias Márquez, de Tella (Ponteceso) y destinado en Castiñeiras (Ribeira) y Rubén Diéguez Gutiérrez, de Vilanova (Lalín) y destinado en Muros, ambos acaban de finalizar los Estudios Eclesiásticos. También Óscar Antonio Roa Ososrio, de Venezuela y destinado en Carballo, que está finalizando Filosofía; y Francisco Rafael Gómez-Canoura López, de A Coruña y destinado en Portonovo (Sanxenxo), que cursa quinto de Estudios Eclesiásticos y de Derecho.

La ceremonia dará comienzo a las siete de la tarde.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

VISITA EPISCOPAL

Publicado en 21/03/2012 por en Noticias

En el día de hoy hemos contado con la presencia entre nosotros de Mons. Camilo Lorenzo (Obispo de Astorga), que vino a visitar los  seminaristas diocesanos suyos que aquí se forman. También hemos celebrado todos juntos, aunque con un poco de retraso,  la solemnidad de San José ya que el día propio no estuvimos en el Seminario.

D. Camilo llegó por la mañana y se reunió con el Rector y los formadores; a las dos dirigió la hora intermedia y a continuación tuvimos la comida. Al final de la comida nos dedicó unas sencillas pero emotivas palabras de agradecimiento por todo lo que Santiago y en concreto, nuestro seminario, está haciendo por los seminaristas de Astorga. Nos felicitó por la capacidad de acogida y de convivencia de los unos con  los otros y nos invitó a seguir en esta misma línea, ya que estaba muy contento con el trato recibido, tanto a su persona, siempre que viene, como a sus diocesanos.

Después de todo esto nos hicimos una foto de familia, lo despedimos y lo dejamos que se fuera a charlar un rato con los astorganos. La verdad, es que ha sido una visita muy agradable y una experiencia muy enriquecedora, esperamos que se pueda volver a repetir muy pronto…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Barca de Santiago: Suplemento Seminario Mayor Compostelano

Publicado en 20/03/2012 por en Noticias
Este suplemento de la Revista Diocesana “Barca de Santiago” dedicado al Seminario Mayor, está contextualizado en la fecha del día del Seminario que la Iglesia siempre celebra la solemnidad de San José. El Seminario tiene la vocación de ser el corazón de cualquier diócesis, porque en él se forman los que serán los futuros pastores del Pueblo de Dios. Y es ésta una labor no poco importante hoy en día, ya que el mundo necesita sacerdotes santos que testimonien a Jesucristo transparentemente, con total coherencia, generosidad y servicio. Esto no se consigue de manera espontánea, sino que son necesarios varios años de intensa formación a nivel humano, intelectual, espiritual, comunitario y pastoral.
D. Carlos Álvarez. Rector del Seminario.
Suplemento: Seminario Mayor Compostelano
 ¿Por quién  toca la campana? por D. Julián Barrio
Editorial: Pasión por el Evangelio por Carlos Álvarez
Vida de oración por Juan Manuel Sandín
Entrevista a Ricardo Vázquez, Director espiritual del Seminario
Reportaje fotográfico
Testimonio: Óscar Antonio Roa
Formación humana por Juan Manuel Sandín
Reportaje fotográfico
Entrevista a José Luis Ramos, Formador del Seminario
Reportaje fotográfico
Testimonio: Juan José López
Vida de comunidad por Juan Manuel Sandín
Reportaje fotográfico
Testimonio: Fco. Rafael Gómez-Canoura
Entrevista a Carlos Álvarez, Rector del Seminario
Seminaristas
Trabajo y servicio. Hijas de la Natividad
Delegación de Vocaciones
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn